I denna sektion

Dela denna sida

Juridisk Information

All information på Global Knowledge World Wide Web Site (inklusive kopior, foton, grafik, ljud, länkar, etc) eller annat av dess sort, tillhandahålls utan några som helst garantier, kan ändras utan förhandsmeddelande, och är enbart avsedd för generell information. Global Knowledge garanterar ej att hemsidans funktioner fungerar utan avbrott, att felaktigheter korrigeras eller att servrar som gör informationen tillgänglig ej har något virus eller andra skadliga komponenter. All e-post, kommentarer, förslag, idéer, ritningar eller annan visad information erbjuden till Global Knowledge från denna hemsida eller som svar på sökningar eller granskning av denna hemsida ägs av Global Knowledge.

Global Knowledge innehar rätten att ändra dessa villkor och bestämmelser för att göra ändringar på produkter och program beskrivna på denna hemsida eller att ändra kursort när som helst utan varsel eller skyldighet. Vid inställd kurs, åtar sig Global Knowledge enbart skyldigheten att återbetala kurskostnaden och inte några oförutsedda eller följdaktiga kostnader som uppkommit i samband med cancelleringen. Global Knoweldge strävar efter att meddela deltagaren så snart som möjligt alla ändringar som berör deltagarens bokning. All information gällande produktspecifika och tredje parts examen och certifieringar tillhandahålls av tredje part och av Global Knowledge som en service. Global Knowledge försöker att erbjuda kvalitet i informationen men Global Knowledge gör inga anspråk på, löften eller garantier gällande informationens riktighet, fullständighet eller giltighet gällande produktspecifika eller tredje parts examen eller certifieringar. Global Knowledge förbehåller sig anvaret för felaktig, ofullständig, ogiltig information relaterat till produktspecifika eller tredje parts examen och certifieringar.

Varumärken

 • Global Knowledge, Global Knowledge logo, Solve, Solve Methodology logo, “LEARNING. To make a Difference.” samt ARG logo är varumärken tillhörande Global Knowledge Training LLC.
 • ARG samt American Research Group är varumärken för tjänster tillhörande Global Knowledge Training LLC.
 • Microsoft Windows, Windows NT, Windows 2000 MCSE, Windows 2003 MCSE, Active Directory Services, SQL Server 2000 och Exchange 2000 tillhör Microsoft Inc varumärken.
 • UNIX är ett varumärke tillhörande x/Open.
 • CCIP är ett varumärke, CCIE, CCDA, CCDP, CCNP, CCNA, VLANDirector, TrafficDirector, CiscoWorks 2000, ONS 15454 Secure PIX Firewal, Secure Virtual Private Networks, Cisco, Cisco Systems, Cisco Systems Logo, Catalyst, EtherChannel, IOS och LightStream är registrerade varumärken tillhörande Cisco Systems Inc. eller dess filialer i USA och vissa andra länder.
 • SunOS och Solaris är registrerade varumärken tillhörande Sun Microsystems Inc.
 • NetWare är ett registrerat varumärke tillhörande Novell Inc.
 • Transcend och NetBuilder är varumärken tillhörande 3Com Corporation.
 • A+, Network +, Security+ och i-Net+ Certification program logo är registrerade varumärken tillhörande Computing Technology Industry Association. Alla rättigheter är reserverade.
 • "PMI", "PMBOK", "PMP" och "CAPM" är registrerade märken tillhörande Project Management Institute Inc.
 • CLO Dashboard är ett varumärke tillhörande Zeroed-In Technologies (LLC).
 • Alla övriga varumärken nämnda på denna hemsida tillhör respektive ägare.

Länkar till Tredje parts hemsidor
Denna hemsida kan innehålla länkar till tredje parts hemsidor. Tillgång till andra webbsidor länkade till denna hemsida görs på egen risk och Global Knowledge är inte ansvarig för dess noggrannhet eller pålitlighet gällande information, data, åsikter, råd eller påståenden på dessa hemsidor. Global Knowledge tillhandahåller dessa länkar enbart för bekvämligheten och inkluderandet av sådana länkar erbjuder inga garantier.