ITIL Certifieringar

Gå din utbildning inom ITIL med Global Knowledge!

Utbildningen inom ITIL är nu strukturerad enligt följande: Certifieringsnivåerna Foundation och Intermediate, kombinerat med kurser inom management för ITIL Lifecycle leder till Expert-certifieringen inom ITIL. Deltagare erhåller Expert-certifieringen då man samlat ihop total 22 credits inom de föregående certifieringsnivåerna. Utöver dessa certifieringar så kan deltagaren välja att fördjupa sina kunskaper ännu mer genom ITIL Master Certifieringen.

itil-qual-scheme

ITIL Certiferingar

 

ITIL Foundation:

ITIL Foundation certifieringen inriktar sig på baskunskaper inom processer för ITIL Service Lifecycle. Foundation certifieringen är förkunskapskrav inför Intermediate certifieringen. ITIL Foundation Certifieringen motsvarar 2 av de 22 credits som krävs för ITIL Expert Certifieringen.

ITIL Intermediate:

Inom Intermediate certifieringen så finns det två arbetsområden deltagaren kan välja mellan:

Lifecycle

Inom Intermediate certifieringen för Lifcycle ingår följande utbildningar:

Varje utbildningsområde inom ITIL Intermediate Lifecycle motsvarar 3 credits mot Expertcertifieringen.

Capability

Capability inriktar sig på ett mer mekaniskt perspektiv om hur effektivt processerna fungerar inom Lifecycle. Inom Capability ingår följande kurser:

  • ITIL® Service Capability: Operational Support & Analysis (IOSA)
  • ITIL® Service Capability: Planning, Protection & Optimisation (PPO)
  • ITIL® Service Capability: Release, Control & Validation (RCV) 
  • ITIL® Service Capability: Service Offerings & Agreements (SOA)

Capability kurserna motsvarar 4 kredits till Expertcertifieringen.

När deltagaren samlat ihop totalt 17 credits inom Intermediate och Foundation nivån så räcker det med en kurs inom Managing Across the Lifecycle (värd 5 credits) för att fortsätta mot expertnivån.


För mer information om ITIL-certifieringar kontakta oss på
tel: 020 - 73 73 73, eller via e-mail: info@globalknowledge.se